Egiaztatutako ziurtapen-erakundeak

Egiaztatze Erakunde Nazionalak (ENAC) interesdunen eskura jartzen du Segurtasun Eskema Nazionala (ENS) betetzen dela ziurtatu nahi duten erakundeak egiaztatzeko eskema.

Informazio gehiago

Akreditazio-eskema ENACek garatu du, Administrazio Digitalaren Idazkaritza Nagusiarekin (Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa) eta Zentro Kriptologiko Nazionalarekin (CCN) lankidetza estuan.

HEDAPEN MUGATUKO (DL) mailarekin edo baliokidearekin sailkatutako sistemen kasuan, erakunde batek ENACek egiaztatuta egon behar du Segurtasun Eskema Nazionalaren aplikazio-eremuan, UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 arauaren arabera, STIC eskakizunak betetzen dituela egiaztatu ahal izateko. Gainera, segurtasuneko auditoretza-erakundeek Enpresaren Segurtasunerako Gaikuntza (HSEM) izan behar dute indarrean.

Era berean, sailkatutako sistemen (DL) eremuan STIC eskakizunak betetzen direla ziurtatu ahal izango da aukera hauetakoren bat betetzen duten auditoretza-erakundeen artean (CCN-STIC-101):

  1. Administrazio publikoei lotutako edo haien mendeko erakunde, organo, organismo eta unitatea izatea, eta horien eskumenak informazio-sistemen auditoretzak garatzea, sorrera-araudian edo egitura-dekretuetan hala jasota egotea eta behar bezalako inpartzialtasuna bermatzea.
  2. Salbuespen gisa, CCNk baliozkotutako enpresa izatea, informazio sailkatua erabiltzen duten sistemei buruzko STIC auditoretzak/ikuskapenak egiteko gaitasun tekniko nahikoa erakutsi duena.

Akreditazioa eskatu nahi dutenak ENACekin harremanetan jar daitezke helbide honetan: enac@enac.es

Maiatzaren 3ko 311/2022 EDra igarotzeko ibilbide-orria.

Sistema guztiak (ziurtatuta daudenak eta ziurtapen-prozesuan daudenak) 311/2022 EDko ziurtagiri batekin 2024.05.05era iristen saiatzea edo lortzeko prozesuan egotea litzateke desiragarriena. Horretarako, Zentro Kriptologiko Nazionalak (CCN) bezeroei gai horiei buruz aholkatzeko eskatzen die. Horrek, zalantzarik gabe, ziurtagirien iraungitze-egoerak saihestuko ditu eta ziurtatutako ENSaren aplikazio-eremuko informazio-sistemekiko konfiantza hobetuko du ED berriaren arabera.

CCN-STIC CCN-CERT IC-01/19 ENS Segurtasun Gidan adierazten den bezala: Auditoretza eta Ziurtapen Irizpide Orokorrak salbuespenezko egoera bat gertatzen denean – bere garaian Covid-19ak eragindakoa, adibidez –, Ziurtapen Erakundeen eta haien bezeroen arteko harremanean aldi baterako parentesi bat irekitzea gomendatzen duena, edo emandako Adostasun Ziurtagirien denbora-luzapena gomendatzen duena, CCNk, bere eskumenak erabiliz, Adostasun Ziurtagirien indarraldia luzatu ahal izango du, jakinarazpen bat igorriz edo, zentzu horretan, bere iritzipean jartzen den kasu zehatz bakoitza aztertu ondoren.

Erakunde bat egiaztapen-prozesuan dagoenean adierazitako data akreditazio hori ENACi eskatu zitzaion datari dagokio. 12 hilabeteko epean, akreditazio-prozesuan dagoen enpresak auditoriak egin eta ziurtagiriak eman ahal izango ditu. Epe horretan akreditaziorik lortu ez bada, prozesuan dagoen erakundeak bertan behera utzi beharko ditu egiaztapen-jarduerak.

SENen araberako ziurtagiriak egiteko egiaztatutako edo egiaztatze-bidean dauden ziurtapen-erakundeak eta HEDAPEN MUGATUA (DL) mailarekin edo baliokidearekin sailkatutako sistemak:


Entidades
Nombre
Razón social
Enlace web
Estado acreditación ENS (acreditadas por ENAC)
Estado acreditación ENS (reconocidas como OAT)
Estado acreditación STIC (DL)
ADOK CERTIFICACIÓN
ADOK CERTIFICACIÓN, S.L.
-
-
AENOR CONFIA, S.A.U
AENOR CONFIA S.A. (Unipersonal)
-
Agència de Ciberseguretat de Catalunya
Agència de Ciberseguretat de Catalunya
-
-
Audertis Audit Services
Audertis Audit Services, S.L.
-
BDO Auditores
BDO Auditores, S.L.P.
-
-
Cámara Certifica
Certificación y Confianza, Cámara S.L.U.
-
-
CESTIC - Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Secretaría de Estado de Defensa (Ministerio de Defensa)
-
Bureau Veritas Certificación
Bureau Veritas Iberia, S.L.
-
-
DNV GL Business Assurance España
DNV GL Business Assurance España, S.L. (Unipersonal)
-
-
European Quality Assurance Spain
European Quality Assurance Spain, S.L.
-
-
IGC CERTIFICACIÓN GLOBAL
IGC CERTIFICACIÓN GLOBAL, S.L.U.
EN PROCESO
27-12-2023
-
-
IMQ Ibérica - Certificación de Sistemas de Calidad y de Producto
IMQ Ibérica - Certificación de Sistemas de Calidad y de Producto, S.L. (Unipersonal)
-
-
LEET Security
LEET Security, S.L.
-
-
IVAC - Instituto de Certificación
IVAC - Instituto de Certificación, S.L.
-
-
LGAI Technological Center (APPLUS)
LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)
-
-
Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE) / ESPDEF-CERT
Ministerio de Defensa / Estado Mayor de la Defensa (EMAD)
-
OCA Global
OCA Instituto de Certificación S.L. (Unipersonal)
-
-
S2 Grupo
S2 Grupo
-
-
SGS BRIGHTSIGHT BARCELONA
SGS BRIGHTSIGHT BARCELONA, S.L. (Unipersonal)
-
-
SGS International Certification Services Ibérica
SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U.
EN PROCESO
-
-
Sidertia Solutions
Sidertia Solutions, S.L.
-
-
Sistemas Informáticos Abiertos
Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.U.
-
-