Egokitze-prozesua

ENSekiko Ziurtapenak eta Adostasunak aldez aurretik Egokitze Plan bat egitea dakar, honako aurretiko lau fase hauek barne hartzen dituena: Segurtasun Politika, Sistemen Kategorizazioa, Arriskuen Analisia eta Aplikagarritasunaren Adierazpena/Betetze-profila.

Proceso de adecuación