Segurtasun Eskema Nazionalarekin lotutako prestakuntza

Kontsultatu ÁNGELES Plataforman eskuragarri dauden ikastaroak, Segurtasun Eskema Nazionala (ENS) ezagutzeko eta bertan prestatzeko.

ÁNGELES
Formación

Image

Segurtasun Eskema Nazionala

Ikastaro honen helburua da Segurtasun Eskema Nazionalean (ENS) jasotako baliabide elektronikoak erabiltzeko segurtasun-politikekin lotutako alderdi teoriko guztiak lantzea.

Image

Informazio-sistemen arriskuen analisia eta kudeaketa

Ikastaro honen helburua da arriskuen kudeaketaren eta analisiaren kontzeptua ulertzea, baita arriskua tratatzeko modua ere. Gainera, PILAR soluzioaren funtzionamenduan sakontzen da.


Image

Segurtasun Eskema Nazionalerako hurbilketa praktikoa

Ikastaro honetan, Segurtasun Eskema Nazionalera hurbilketa bat egingo da, ikuspegi praktiko batetik.

Image

Auditoriak ENSen

Ikastaro honen helburua da Segurtasun Auditoretzei buruzko sarrera bat aurkeztea, Segurtasun Eskema Nazionalaren auditorien berezitasunetan oinarrituta, eta auditoria bat garatu eta gauzatu bitartean egin beharreko urratsak berrikustea.


Image

µCeENS

Ikastaroaren helburua da dagokion Adostasun Ziurtagiria lortzeko egokitzapen-prozesua beren kabuz jorratzeko mugak dituzten erakundeen informazio sistemen ENS betetzea.