Segurtasun nazionalaren gobernantza
__Gobernantza
Zibersegurtasunaren kudeaketak, prebentzio proaktiborako funtsezko zeregin gisa, gobernantza-esparru bat ezartzea eskatzen du, erakundean rolak eta erantzukizunak izendatzeko.

Zibersegurtasunaren gobernantza gauzatzeko eta SENera egokitzeko prozesu osoa errazteko (egokitzapena, ezarpena, auditoria eta ziurtagiria), CCNk Zibersegurtasun Nazionalaren Gobernantzarako Tresnak (INES, AMPARO eta MARGA) jartzen ditu erakundeen eskura.

Erabaki estrategikoak hartzea errazteko, beharrezkoa da sistemen zibersegurtasun-egoerari buruzko informazioa lortzea.

Gobernanza
Gobernanza
Ziurtapena Segurtasun Eskema Nazionalean
__ Ziurtagiria ENSen
Kontsultatu SENen kanporatutako zerbitzuak ematen dituzten enpresen zerrenda, bai eta sektore publikoko erakunde ziurtatuei ere.
Certificación
Segurtasun Eskema Nazionalaren arau-esparrua
__ Arau-esparrua
Kontsultatu Segurtasun Eskema Nazionalari (ENS) aplikatutako xedapenak eta araudia.
Normativa
Normativa
Trebakuntza
__ Trebakuntza
Kontsultatu ÁNGELES Plataforman eskuragarri dauden ikastaroak, Segurtasun Eskema Nazionala (ENS) ezagutzeko eta bertan prestatzeko.
Normativa
Formación
Gobernanza
Segurtasun nazionalaren gobernantza
Certificación
Ziurtapena Segurtasun Eskema Nazionalean
Normativa
Segurtasun Eskema Nazionalaren arau-esparrua
Formación
Trebakuntza
Anterior
Siguiente
__ Datu batzuk
__ Ziurtagiria

319

erakunde
ziurtatu

874

Ziurtatutako
enpresak

__ 2023ko prestakuntza

32.955

matrikulazio

2.961

prestakuntza-ordu

__ Gaikuntza

+ 20

jardunaldi deszentralizatu 2023an

Diputazio, Kabildo eta Uharteetako Kontseilarientzat SENari buruzko ikuspegi orokorra emateko

ENS

Toki-erakundeak

Toki Erakundeak Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzea.
Image