Gobernanza da seguridade Nacional
__ Gobernanza
A xestión da ciberseguridade, como tarefa crave para a prevención proactiva, require o establecemento dun marco de gobernanza que designe roles e responsabilidades na organización.

Para levar a cabo a Gobernanza da ciberseguridade e facilitar o proceso completo de adecuación ao ENS (adecuación, implantación, auditoría e certificación), o CCN pon ao dispor dos organismos as Ferramentas de Gobernanza da Ciberseguridade Nacional: INES, AMPARO e MARGA.

Para facilitar a toma de decisións estratéxicas, é necesario obter información do estado de ciberseguridade dos sistemas.

Gobernanza
Gobernanza
Certificación no Esquema Nacional de Seguridade
__ Certificación no ENS
Consulte a relación de entidades privadas e públicas cuxos sistemas de información foron certificados no ENS.
Certificación
Marco normativo do Esquema Nacional de Seguridade
__ Marco normativo
Consulte as disposicións e normativa aplicada ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS).
Normativa
Normativa
Formación
Consulte os cursos dispoñibles na Plataforma ÁNGELES, orientados ao coñecemento e formación no Esquema Nacional de Seguridade (ENS).
Normativa
Formación
Gobernanza
Gobernanza da seguridade Nacional
Certificación
Certificación no Esquema Nacional de Seguridade
Normativa
Marco normativo do Esquema Nacional de Seguridade
Formación
Formación
Anterior
Siguiente
__ Algúns datos
__ Certificación

319

organismos
certificados

874

empresas
certificadas

__ Formación 2023

32.955

matriculacións

2.961

horas de Formación

__ Capacitación

+ 20

Xornadas descentralizadas en 2023

para brindar unha visión xeral sobre o ENS para Deputacións, Cabidos e Consells Insulares

ENS

Entidades locais

Adecuación das Entidades Locais ao Esquema Nacional de Seguridade.
Image