Normativa

Consulte as disposicións e normativa aplicada ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS).

Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o ENS

Descargar Real Decreto 311/2022 (Español / Inglés)

ENS navegable

Acceder a ENS navegable

Marco normativo