Formación relacionada co Esquema Nacional de Seguridade

Consulte os cursos dispoñibles na Plataforma ÁNGELES, orientados ao coñecemento e formación no Esquema Nacional de Seguridade (ENS).

ÁNGELES
Formación

Image

Esquema Nacional de Seguridade

O obxectivo deste curso é tratar todos os aspectos teóricos relacionados coas políticas de Seguridade na utilización de medios electrónicos, recollidas no Esquema Nacional de Seguridade (ENS)

Image

Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información

O obxectivo deste curso é comprender o concepto de xestión e análise de riscos, así como a maneira de tratar o risco. Ademais, profúndase no funcionamento da solución PILAR.


Image

Aproximación práctica ao Esquema Nacional de Seguridade

Neste curso acométese unha aproximación ao Esquema Nacional de Seguridade desde un punto de vista práctico.

Image

Auditorías no ENS

Este curso ten como obxectivo presentar unha introdución ás Auditorías de seguridade centrándose nas particularidades das auditorías do Esquema Nacional de Seguridade, ademais de revisar os pasos necesarios durante o desenvolvemento e execución dunha auditoría.


Image

µCeENS

A finalidade do curso é posibilitar o cumprimento das ENS dos sistemas de información das organizacións con limitacións para abordar por si mesmas o proceso de adaptación para obter a correspondente Certificación de Conformidade.