Que é o Esquema Nacional de Seguridade (ENS)

O Esquema Nacional de Seguridade, de aplicación a todo o Sector Público, así como aos provedores que colaboran coa Administración, ofrece un marco común de principios básicos, requisitos e medidas de seguridade para unha protección adecuada da información tratada e os servizos prestados, con obxecto de asegurar o acceso, a confidencialidade, a integridade, a rastrexabilidade, a autenticidade, a dispoñibilidade e a conservación dos datos, a información e os servizos utilizados por medios electrónicos que xestionen no exercicio das súas competencias. Desde o seu primeiro desenvolvemento en 2010 está en constante evolución con modificacións notables en 2015 e a súa última actualización en 2022 (Real Decreto 311/2022).

Guías STIC - Serie 800

Guías STIC - Serie 800 (ENS)

Ampliar información
Qué es el ENS