Què és l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

L'Esquema Nacional de Seguretat, d'aplicació a tot el Sector Públic, així com als proveïdors que col·laboren amb l'Administració, ofereix un marc comú de principis bàsics, requisits i mesures de seguretat per a la creació de les polítiques de seguretat adequades. Des del seu primer desenvolupament en 2010 està en constant evolució amb modificacions notables en 2015 i la seva última actualització en 2022 (Reial decret 311/2022).

Guías STIC - Serie 800

Guies STIC - Sèrie 800 (ENS)

Ampliar informació
Qué es el ENS