Governança de la seguretat Nacional
__ Governança
La gestió de la ciberseguretat, com a tasca clau per a la prevenció proactiva, requereix l'establiment d'un marc de governança que designi rols i responsabilitats en l'organització.

Per dur a terme la Governança de la ciberseguretat i facilitar el procés complet d'adequació a l'ENS (adequació, implantació, auditoria i certificació), el CCN posa a disposició dels organismes les Eines de Governança de la Ciberseguretat Nacional: INES, EMPARA i MARGA.

Per facilitar la presa de decisions estratègiques, cal obtenir informació de l'estat de ciberseguretat dels sistemes.

Gobernanza
Gobernanza
Certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat
__ Certificació en el ENS
Consulteu la relació d'entitats privades i públiques els sistemes d'informació de les quals han estat certificats a l'ENS.
Certificación
Marc normatiu de l'Esquema Nacional de Seguretat
__ Marc normatiu
Consulti les disposicions i normativa aplicada a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
Normativa
Normativa
Formació
Consulti els cursos disponibles en la Plataforma ÁNGELES, orientats al coneixement i formació en l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS).
Normativa
Formación
Gobernanza
Governança de la seguretat Nacional
Certificación
Certificació en l'Esquema Nacional de Seguretat
Normativa
Marc normatiu de l'Esquema Nacional de Seguretat
Formación
Formació
Anterior
Siguiente
__ Algunes dades
__ Certificació

319

organismes
certificats

874

empreses
certificades

__ Formació 2023

32.955

matriculacions

2.961

hores de Formació

__ Capacitació

+ 20

Jornades descentralitzades en 2023

per a brindar una visió general sobre el ENS per a Diputacions, Capítols i Consells Insulars

ENS

Entitats locals

Adequació de les Entitats Locals a l'Esquema Nacional de Seguretat.
Image