Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

L'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat, que permet obtenir la Declaració/Certificació de Conformitat, és un procés ordenat que inclou diverses fases incloses en el Procés d'adequació.

Distintivo Declaración

Procés
d'adequació

Ampliar informació
μCeENS

Metodologia de Certificació sobre la base d'un Perfil de Compliment Específic
μCeENS

Ampliar informació
Distintivo Declaración

Distintius
de conformitat

Ampliar informació
Conformidad