Conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

A adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade, que permite obter a Declaración/Certificación de Conformidade, é un proceso ordenado que inclúe diversas fases incluídas no Proceso de adecuación.

Distintivo Declaración

Proceso
de adecuación

Ampliar información
μCeENS

Metodoloxía de Certificación en base a un Perfil de Cumprimento Específico
μCeENS

Ampliar información
Distintivo Declaración

Distintivos
de conformidade

Ampliar información
Conformidad