Segurtasunaren Eskema Nazionalarekin bat etortzea

Egokitasun-adierazpena/-ziurtagiria lortzeko aukera ematen duen Segurtasun Eskema Nazionalera egokitzea prozesu ordenatua da, eta egokitzapen-prozesuan sartutako hainbat fase ditu.

Distintivo Declaración

Egokitzeko prozesua

informazio gehiago
μCeENS

Ziurtapen-metodologia, berariazko betetze-profil baten arabera
μCeENS

informazio gehiago
Distintivo Declaración

Adostasun-bereizgarriak

informazio gehiago
Conformidad