Adostasun-bereizgarriak

Administrazio publikoen jardunean eta bitarteko elektronikoen bidez emandako administrazio-prozeduraren garapenean hartutako bermeei publizitatea emateko beharraz jabetuta, Segurtasun Eskema Nazionalaren 38. artikuluak, adostasunaren argitalpenari buruzkoak, honako hau dio: «Zuzenbide publikoko organo eta erakundeek dagozkien egoitza elektronikoetan argitaratuko dituzte adostasun-adierazpenak eta hartzekodun diren segurtasun-bereizgarriak, Segurtasun Eskema Nazionala betetzeari dagokionez lortuak».

Sistemaren kategoriaren arabera, adostasun-adierazpena eta adostasun-ziurtagiria bereizten dira, 809 gidan jasotakoak (ENSekiko adostasun-adierazpena eta -ziurtagiria):

Distintivos de Conformidad
Distintivo Declaración

Adostasun-adierazpenarenbereizgarriak

Oinarrizko kategoriako informazio-sistemei aplikatzekoa. Sistema bere ardurapean duen erakundeak sortutako adostasun-adierazpenaren zigilu edo bereizgarriaren bidez adierazi ahal izango da.

Deskargatu
Distintivos Certificación

Adostasun-ziurtagiriaren bereizgarriak

Kategoria ERTAIN edo HANDIko informazio-sistemetan nahitaez aplikatu beharrekoa, eta borondatezkoa Oinarrizko kategoriako informazio-sistemetan.

Deskargatu

__ Esteka interesgarriak