Procés d'adequació

La Certificació i Conformitat amb el ENS comporta l'elaboració prèvia d'un Pla d'Adequació que inclogui les quatre fases prèvies següents: Política de Seguretat, Categorització de sistemes, Anàlisis de Riscos i Declaració d'Aplicabilitat/Perfil de Compliment.

Proceso de adecuación