Infografies

Infografía

Contingut esquemàtic del ENS 2022

Infografía

Evolució del panorama de la ciberseguretat

Infografía

El perquè de la seva actualització

Infografía

Novetats del ENS 2022

Infografía

Diferències i evolució dels principis, requisits i mesures del ENS

Infografía

El paper del CCN en el nou ENS

Infografía

Principis bàsics, requisits mínims i mesures de seguretat

Infografía

Canvis clau. Nou Esquema Nacional de Seguretat (RD 311/2022)