__ Algunes dades
__ Certificació

+ 280

organismes
certificats

+ 721

empreses
certificades

__ Formació 2022

27.757

matriculacions

3.552

hores de Formació

__ Capacitació

+ 20

Jornades descentralitzades en 2022

per a brindar una visió general sobre el ENS per a Diputacions, Capítols i Consells Insulars

ENS

Entitats locals

Adequació de les Entitats Locals a l'Esquema Nacional de Seguretat.
Image