__ Algunes dades
__ Certificació

319

organismes
certificats

874

empreses
certificades

__ Formació 2023

32.955

matriculacions

2.961

hores de Formació

__ Capacitació

+ 20

Jornades descentralitzades en 2023

per a brindar una visió general sobre el ENS per a Diputacions, Capítols i Consells Insulars

ENS

Entitats locals

Adequació de les Entitats Locals a l'Esquema Nacional de Seguretat.
Image